หน้าแรกTrade insight > ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างแบรนด์ประเทศในด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) แบบครบวงจร ปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างแบรนด์ประเทศในด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) แบบครบวงจร ปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login