หน้าแรกTrade insight > ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก (Cross-border e-Commerce) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก (Cross-border e-Commerce) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login