หน้าแรกTrade insight > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) – สคต. ฮานอย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) – สคต. ฮานอย

6

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login