หน้าแรกTrade insight > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) – สคต.ฮานอย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) – สคต.ฮานอย

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login