หน้าแรกTrade insight > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login