หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ประกาศเก็บภาษียาสูบ พร้อมขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

ประกาศเก็บภาษียาสูบ พร้อมขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

ที่มา : สำนักงาน The Star

รัฐบาลได้ประกาศจะเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากยาสูบแบบเคี้ยวในอัตราร้อยละ 5 เพิ่ม 27 ริงกิต ต่อกิโลกรัม ภายใต้งบประมาณ 2567 แถลงการโดยนายกรัฐมนตรี Anwar Ibrahim กล่าวว่า นี่จะคล้ายกับภาษีสรรพสามิตที่ใช้กับยานัตถุ์ ซึ่งกล่าวกันว่ายาสูบแบบเคี้ยวมีตลาดเฉพาะกลุ่มโดยมีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกใช้ยาสูบเมื่อเทียบกับบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า

การเคลื่อนไหวเพื่อเก็บภาษียาสูบไร้ควันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มต่อต้านยาสูบเรียกร้องซึ่งก็คือการขึ้นภาษีบุหรี่ การขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2557 ที่ร้อยละ 12 อย่างไรก็ตามในปี 2558 รัฐบาลได้เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่มากกว่าร้อยละ 40 อีกครั้ง ทำให้บริษัทยาสูบหลายแห่งแสดงความผิดหวัง

British American Tobacco (M) Bhd. กล่าวว่าการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่อย่างรุนแรง ซึ่งทำกับฉากหลังของทั้งเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะยิ่งเติมเชื้อเพลิงให้กับบุหรี่ผิดกฎหมาย
ในระดับสูงอยู่แล้วซึ่งหนึ่งในสามซองผิดกฎหมาย

ในทางกลับกันรัฐบาลได้ใช้มาตรการในปี 2564 ซึ่งรวมถึงการแช่แข็งใบอนุญาตนําเข้าบุหรี่ใหม่กระชับการต่ออายุใบอนุญาตนําเข้าบุหรี่ผ่านการทบทวนเงื่อนไขใบอนุญาตรวมถึงความพยายามอื่น ๆ

นายกรัฐมนตรี Anwar กล่าวว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะยังคงเพิ่มความพยายามร่วมกันในการจัดการกับการรั่วไหลของรายได้ในขณะที่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดีขึ้น

คริสตินา ที ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย (MICCI) กล่าวว่าพวกเขาชื่นชมรัฐบาลสำหรับความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการควบคุมการลักลอบนําเข้าและการค้าที่ผิดกฎหมายเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป

อุตสาหกรรมนี้สนับสนุนการดำเนินการแบบองค์รวมที่รับรองธุรกิจและการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐฯ มั่นใจว่า Multi Action Task Force สามารถออกแบบและประสานกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อขจัดอุตสาหกรรมการค้าที่ผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี Anwar ยังประกาศว่าภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวานจะเพิ่มขึ้นจาก
40 เซ็น เป็น 50 เซ็น ในช่วงงบประมาณ 2567 รายได้ที่เกิดจากภาษีสรรพสามิตนี้จะนําไปใช้ในการรักษา
และจัดการโรคเบาหวาน รวมถึงการสนับสนุนศูนย์ฟอกไต

ภาษีน้ำตาลเริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2562 ที่ 40 เซ็นต่อลิตร และกําหนดให้รวมเครื่องดื่มอัดลมเครื่องปรุงและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ ที่มีน้ำตาลมากกว่าห้ากรัมหรือสารให้ความหวานจากน้ำตาลต่อ 100 มล.

 

ความคิดเห็น สคต.

ภาษีสรรพสามิตเป็นหน้าที่ที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2519
ซึ่งบังคับใช้กับสินค้าที่ต้องเสียภาษีที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 20 พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2519 ภาษีนี้ยังเรียกเก็บจากสินค้าชนิดเดียวกันเมื่อนำเข้าด้วย การแถลงนโยบายเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบในการเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ-ขายสินค้า หากมีการเพิ่มภาษีจะส่งผลกระทบกับตัวเลขการบริโภคและอัตราการนำเข้าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ยาสูบ หรือสินค้าประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ การเพิ่มภาษีสรรพสามิตอาจส่งผลให้มีการเพิ่มราคาสินค้า ซึ่งจะเป็นเพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและประชาชนจะการหลีกเลี่ยงการบริโภคสินค้าดังกล่าว

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ประกาศเก็บภาษียาสูบ พร้อมขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

Login