หน้าแรกTrade insight > ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทเพื่อบริหารจัดการศูนย์ AEC Business Support Center ของ สคต. โฮจิมินห์ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทเพื่อบริหารจัดการศูนย์ AEC Business Support Center ของ สคต. โฮจิมินห์ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login