หน้าแรกTrade insight > ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ คนที่ 1

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ คนที่ 1

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login