หน้าแรกTrade insight > ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login