หน้าแรกTrade insight > ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ (Local Expertise) โครงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สคต.คุนหมิง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ (Local Expertise) โครงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สคต.คุนหมิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login