หน้าแรกTrade insight > ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้รับเหมาดำเนินการตกแต่งคูหานิทรรศการภายใต้โครงการนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Demark และ G-mark ในงาน Good Design Exhibition 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้รับเหมาดำเนินการตกแต่งคูหานิทรรศการภายใต้โครงการนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Demark และ G-mark ในงาน Good Design Exhibition 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login