หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login