หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลาง จ้างผู้รับเหมาดำเนินการตกแต่งคูหานิทรรศการภายใต้โครงการนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Demark และ G-mark ในงาน Good Design Exhibition 2023

ประกาศราคากลาง จ้างผู้รับเหมาดำเนินการตกแต่งคูหานิทรรศการภายใต้โครงการนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Demark และ G-mark ในงาน Good Design Exhibition 2023

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login