หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลาง จัดจ้างเช่าพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์คูหาประเทศไทยในงานแสดงสินค้า MEDICA 2023 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเช่าพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์คูหาประเทศไทยในงานแสดงสินค้า MEDICA 2023 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login