หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาดำเนินการโครงการผู้แทนการค้าไทยในตลาดอาเซียน (Marketing Representative : MR) ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ปี 2567 สคต. พนมเปญ

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาดำเนินการโครงการผู้แทนการค้าไทยในตลาดอาเซียน (Marketing Representative : MR) ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ปี 2567 สคต. พนมเปญ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login