หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาดำเนินการโครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ประจำปีงบประมาณ 2567 สคต. พนมเปญ

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาดำเนินการโครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ประจำปีงบประมาณ 2567 สคต. พนมเปญ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login