หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือนของ สคต. กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือนของ สคต. กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือนของ สคต. กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login