หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการบุคลากรของสำนักงานเป็นเวลา 3 เดือน ของ สคต. กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการบุคลากรของสำนักงานเป็นเวลา 3 เดือน ของ สคต. กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการบุคลากรของสำนักงานเป็นเวลา 3 เดือน ของ สคต. กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login