หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือน ของสคต. กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือน ของสคต. กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงา

นเป็นเวลา 12 เดือน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login