หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบตกแต่งคูหา โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการอาหารไทยในงานแสดงสินค้า HORECAVA ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบตกแต่งคูหา โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการอาหารไทยในงานแสดงสินค้า HORECAVA ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login