หน้าแรกTrade insight > ประกาศราคากลางการจัดจ้างทำความสะอาดยานพาหนะของสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือนของสคต. กรุงมะนิลา (ส่วนที่2)

ประกาศราคากลางการจัดจ้างทำความสะอาดยานพาหนะของสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือนของสคต. กรุงมะนิลา (ส่วนที่2)

ประกาศราคากลางการจัดจ้างทำความสะอาดยานพาหนะของสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือนของสคต. กรุงมะนิลา (ส่วนที่2)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login