หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรของสำนักงานเป็นเวลา 3 เดือน

ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรของสำนักงานเป็นเวลา 3 เดือน

ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรของสำนักงานเป็นเวลา 3 เดือน

ดาวน์โหลด

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login