หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรชองสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน (ตุุลาคม-ธันวาคม 2566) ของกรุงมะนิลา (ส่วนที่2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรชองสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน (ตุุลาคม-ธันวาคม 2566) ของกรุงมะนิลา (ส่วนที่2)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login