หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โครงการจัดจ้าง Marketing Representative Office ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566- กันยายน 2567 โดยวิธีคัดเลือก สคต. ณ กรุงโซล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โครงการจัดจ้าง Marketing Representative Office ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566- กันยายน 2567 โดยวิธีคัดเลือก สคต. ณ กรุงโซล

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login