หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT และร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT ในประเทศเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2567 – สคต.กรุงฮานอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT และร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT ในประเทศเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2567 – สคต.กรุงฮานอย

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login