หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (สคต. ณ กรุงมะนิลา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (สคต. ณ กรุงมะนิลา)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login