หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ปีงบประมาณ 2567 ของ สคต. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ปีงบประมาณ 2567 ของ สคต. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login