หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ของ สคต. ณ กรุงเฮก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ของ สคต. ณ กรุงเฮก

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login