หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สินที่จำเป็นในการให้บริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าการลงทุน โครงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สคต.คุนหมิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สินที่จำเป็นในการให้บริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าการลงทุน โครงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สคต.คุนหมิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login