หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการผู้แทนการค้าไทย ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา (Marketing Representative) ปี 2567 สคต. พนมเปญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการผู้แทนการค้าไทย ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา (Marketing Representative) ปี 2567 สคต. พนมเปญ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login