หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน เป็นเวลา 12 เดือน ของ สคต. ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่2)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน เป็นเวลา 12 เดือน ของ สคต. ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่2)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login