หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำความสะอาดยานพาหนะของสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือน ของ สคต. กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำความสะอาดยานพาหนะของสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือน ของ สคต. กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำความสะอาดยานพาหนะของสำนักงานเป็นเวลา 12 เดือน ของ สคต. กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login