หน้าแรกTrade insight > ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดพิธีเปิดงาน, การเลี้ยงรับรองในพิธีเปิดงาน และสาธิตปรุงอาหาร โครงการขยายตลาดผลไม้ ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ ของไทยในเยอรมนี

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดพิธีเปิดงาน, การเลี้ยงรับรองในพิธีเปิดงาน และสาธิตปรุงอาหาร โครงการขยายตลาดผลไม้ ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ ของไทยในเยอรมนี

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login