หน้าแรกTrade insight > ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งคูหาและติดต่อประสานงาน ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าผลไม้ ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ (สินค้านวัตกรรมจากผลไม้) ของไทยในตลาดเยอรมนี

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งคูหาและติดต่อประสานงาน ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าผลไม้ ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ (สินค้านวัตกรรมจากผลไม้) ของไทยในตลาดเยอรมนี

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login