หน้าแรกTrade insight > ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในภูมิภาคยุโรป ในส่วนการดำเนินงานของ สคต. กรุงเบอร์ลิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในภูมิภาคยุโรป ในส่วนการดำเนินงานของ สคต. กรุงเบอร์ลิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login