หน้าแรกTrade insight > ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Bloggers/Influencers) ภายใต้โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในเยอรมนี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Bloggers/Influencers) ภายใต้โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในเยอรมนี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login