หน้าแรกTrade insight > ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตการปรุงอาหารไทยในงาน Thai Night with Thai Rice ภายใต้โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในเยอรมนี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตการปรุงอาหารไทยในงาน Thai Night with Thai Rice ภายใต้โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในเยอรมนี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login