หน้าแรกTrade insight > ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่5) พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่5) พ.ศ. 2550

2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-เรื่อง-กำหนดพืชเป็น-สิ่งต้องห้าม-ฉบับที่-๕

Login