หน้าแรกTrade insightทุเรียน > ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ประกอบด้วย ทุเรียน) พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ประกอบด้วย ทุเรียน) พ.ศ. ๒๕๕๖

3.-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-เรื่อง-กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ-พ.ศ.-๒๕๕๖.PDF

Login