หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพนิ่งประกอบข้อมูลกิจกรรมและภาพลักษณ์กรมฯ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power ของไทย ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศและบริการต่างๆ ของกรมฯ (Corporate Image) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพนิ่งประกอบข้อมูลกิจกรรมและภาพลักษณ์กรมฯ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power ของไทย ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศและบริการต่างๆ ของกรมฯ (Corporate Image) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login