หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Login