หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้ามันสำปะหลัง ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้ามันสำปะหลัง ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login