หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024 / การจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการด้านสถานที่และบริการ (Official Contractor) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024 / การเช่าสถานที่จัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024 / การจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการด้านสถานที่และบริการ (Official Contractor) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024 / การเช่าสถานที่จัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login