หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA ” รุ่นที่ ๗

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA ” รุ่นที่ ๗

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login