หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนหลอดไฟรถยนต์ประจำสำนักงาน เลขทะเบียน ๒๑๖๐๕ ของสคต.หนานหนิง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนหลอดไฟรถยนต์ประจำสำนักงาน เลขทะเบียน ๒๑๖๐๕ ของสคต.หนานหนิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login