หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) สคต.หนานหนิง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) สคต.หนานหนิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login