หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมการกระตุ้นการรับรู้ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยจากฐานรากสู่สากล ปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเจาะตลาดสินค้า E-Commerce ผ่านสื่อสมัยใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมการกระตุ้นการรับรู้ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยจากฐานรากสู่สากล ปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเจาะตลาดสินค้า E-Commerce ผ่านสื่อสมัยใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login