หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ในตลาดต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ในตลาดต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login