หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสวนบริเวณระเบียงห้องพาณิชย์สัมพันธ์ อาคาร ๑ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสวนบริเวณระเบียงห้องพาณิชย์สัมพันธ์ อาคาร ๑ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login