หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login